Preview Mode Links will not work in preview mode

De enige podcast over wel-zijn voor vrouwen


Sep 2, 2018

Wat hebben een labyrinth, een doolhof en jouw hersenen met elkaar gemeenschappelijk?

En wat heeft dit alles te maken met jouw Wel-Zijn?

In deze aflevering vertel ik jou:

1. wat een labyrinth is

2. wat een doolhof is

3. hoe je deze kunt gebruiken en inzetten om van een doolhof brein een labyrinth brein te maken

4. waarom dit een boost voor jouw Wel-Zijn kan betekenen

Welk pad volg jij?